วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เหรียญพ่อท่านซังรุ่น 1

พ่อท่านซัง หรือ พระครูอรรถธรรมรส ท่านเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่าของเมืองคอน ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่เคารพ ศรัทธา ของลูกศิษย์ลูกหา และ พุทธศานิกชนทั่วไป
ประวัติของพ่อท่านซัง โดยสังเขป พ่อท่านเกิด เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน ตรงกัยวันที่ 6 มกราคม 2394 เป็นบุตรของขุนริน ศักดาวุธ และนางสัม ศักดาวุธ เกิดที่บ้านพัง ต.ควรพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรี มีพี่สาว 2 คน คือ นางรอด และนางแก้ว การศักษาในวัยเยาว์ บิดาของท่านส่งให้ไปเล่าเรียน ที่สำนักพระอาจารย์นาค เจ้าอาวาสวัดพัง เมื่อ อายุได้ 11 ปี ต่อมาปี 2407 ได้ไปศึกษาต่อที่สำนัก พระอุปณาย์รักษ์ วัดปัง ( คันธมาลี ) และได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดแห่งนี้ ได้ 1 พรรษาจึงลาสิกขาบท พออายุได้ 17 ปี เข้ารับราชการเป็นเสมียนที่ อ. ห้วยยอด จ. ตรัง และได้ลาออกจากราชการ เมื่อปี 2413 ขณะอายุได้ 19 ปี
ปี 2414 อายุครบ 20 ปี ก็ได้อุปสมบทอีกครั้ง ที่วัดปัง
ปี 2425 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด วัวหลุง
ปี 2438 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ปี 2441 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าขณะแขวง
ปี 2445 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูเจ้าขณะแขวง
ปี 2467 ได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์ เป็น พระครูชั้นสัญญาบัตร ที่ พระครูอรรถธรรมรส
ด้านหน้า
เหรียญพ่อท่านซังรุน 1 ด้านหลัง
เหรียญพ่อท่านซังรุน 1
ปล.ผมไม่ใช่เซียนพระครับ  แต่ผมชอบศึกษาทางด้านนี้และก็สะสมพระทางใต้ที่ขึ้นชื่อ
2 ความคิดเห็น: